100%

استودیو خانگی جناب آقای حکیمی

توسط تیم اجرایی دکونیک اجرا شده است

100%

استودیو اجرا شده در قم

توسط تیم اجرایی آقای وادی اجرا شده است

100%

استودیو جناب آقای یاور

استودیو خانگی جناب آقای شاهین یاور


100%

استودیو جناب آقای یعقوبی

استودیو خانگی جناب آقای یعقوبی در شیراز توسط دکونیک به اجرا رسیده است.


پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز
پنل های استفاده شده:
MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER
پروژه استودیو جناب آقای بوری
پنل های استفاده شده:
FLEXI A50 / WAVE WOOD / MULTIFUSER / CINEMA ROUND
پروژه استودیو جناب آقای نصراللهی
پنل های استفاده شده:
FLEXI A50 WOOD / CINEMA ROUND / MULTIFUSER / ROUND BASS 360 PREMIUM
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز
پنل های استفاده شده: MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER
پروژه طراحی کافه هدایت

در این پروژه از اسفنج های برش خورده جهت آکوستیک کردن محیط استفاده شده است.

پروژه باشگاه ورزشی هیمو
پنل های استفاده شده:
CINEMA ROUND / MULTIFUSER / SUPER DECONIK WALL
پروژه استودیو جناب آقای یزدان پناه
پنل های استفاده شده:

MD 55 / MULTIFUSER

پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز
پنل های استفاده شده:

FLEXIPOL A50 / MULTIFUSER / ROUND BASS 360

نمونه طراحی استودیو 2

پنل های استفاده شده:

MULTIFUSER / CINEMA ROUND / MD 55

نمونه طراحی استودیو 3
پنل های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / SQUARE TILE 60 / WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP

نمونه طراحی باشگاه ورزشی 1
پنل های استفاده شده:

CINEMA ROUND / PYRAMIDAL / SUPER DECONIK WALL

پروژه اکوستیک آقای فلاح زاده (مشهد)
پنل های استفاده شده:

MD 55 / FLEXI A50 / SUPER BASS 90 MINI / MULTIFUSER DC2 / FLEXI A50 WOOD

پروژه اکوستیک آقای شاهین سلیمانی (اردبیل)
پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2 / SUPER BASS 90 MINI / SUPER BASS PLUS B

پروژه اکوستیک اقای یوسفی
پنل های استفاده شده:

شانه تخم مرغی / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2

منتظر پروژه های جدید تیم اجرایی دکونیک باشید.